Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

bryanhuynh
bryanhuynh
Bình luận: 130Lượt xem: 3,977
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 05/03/2021

GBP/USD intraday: dưới áp lực.
Điểm xoay: 1,3920
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3920 với mục tiêu 1,3855 & 1,3830.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3920, có thể tới 1,3940 & 1,3965.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 08/03/2021

GBP/USD intraday: tỷ giá chinh chặn trần là 1,3865.
Điểm xoay: 1,3865
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3865 với mục tiêu 1,3775 & 1,3735.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3865, có thể tới 1,3905 & 1,3940.
Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,3865 khả năng quay về 1,3775 là rất lớn.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 08/03/2021

EUR/USD intraday: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1930.
Điểm xoay: 1,1930
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1930 với mục tiêu 1,1890 & 1,1865.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1930, có thể tới 1,1950 & 1,1975.
Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1930 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 09/03/2021

EUR/USD intraday
: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1880.
Điểm xoay: 1,1880
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1880 với mục tiêu 1,1830 & 1,1800.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1880, có thể tới 1,1915 & 1,1930.
Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1880 khả năng quay về 1,1830 là rất lớn.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 09/03/2021

GBP/USD intraday
: tỷ giá chinh chặn trần là 1,3850.
Điểm xoay: 1,3850
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3850 với mục tiêu 1,3800 & 1,3775.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3850, có thể tới 1,3905 & 1,3940.
Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,3850 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 10/03/2021
EUR/USD intraday: nguy cơ suy giảm.
Điểm xoay: 1,1895
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1895 với mục tiêu 1,1850 & 1,1835.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1895, có thể tới 1,1915 & 1,1930.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 10/03/2021
GBP/USD intraday: nguy cơ suy giảm.
Điểm xoay: 1,3880
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3880 với mục tiêu 1,3825 & 1,3800.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3880, có thể tới 1,3905 & 1,3925.
Tư vấn kĩ thuật: vượt qua mốc 1,3880 chỉ số có thể tiến tới 1,3825.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 11/03/2021
GBP/USD intraday: tiến xa hơn.
Điểm xoay: 1,3900
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3900 với mục tiêu 1,3950 & 1,3975.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3900, có thể tới 1,3880 & 1,3855.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 11/03/2021
EUR/USD intraday: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.
Điểm xoay: 1,1900
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1900 với mục tiêu 1,1945 & 1,1965.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1900, có thể tới 1,1885 & 1,1870.
Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua mốc 1,1900 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 1,1945.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 12/03/2021
EUR/USD intraday: sự củng cố trong ngắn hạn.
Điểm xoay: 1,1970
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1970 với mục tiêu 1,1930 & 1,1915.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1970, có thể tới 1,1990 & 1,2010.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 12/03/2021
GBP/USD intraday: đoạn gẫy của xu hướng tăng.
Điểm xoay: 1,4000
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,4000 với mục tiêu 1,3940 & 1,3915.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,4000, có thể tới 1,4020 & 1,4040.
Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,4000 khả năng quay về 1,3940 là rất lớn.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 17/03/2021

EUR/USD intraday
: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1920.
Điểm xoay: 1,1920
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1920 với mục tiêu 1,1880 & 1,1865.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1920, có thể tới 1,1935 & 1,1950.
Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1920 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 17/03/2021

GBP/USD intraday
: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,3870.
Điểm xoay: 1,3870
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3870 với mục tiêu 1,3925 & 1,3950.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3870, có thể tới 1,3840 & 1,3810.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 18/03/2021

EUR/USD intraday
: tiến xa hơn.
Điểm xoay: 1,1940
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1940 với mục tiêu 1,1990 & 1,2020.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1940, có thể tới 1,1915 & 1,1895.
Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua mốc 1,1940 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 1,1990.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 18/03/2021

GBP/USD intraday
: tiến xa hơn.
Điểm xoay: 1,3920
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3920 với mục tiêu 1,4005 & 1,4025.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3920, có thể tới 1,3890 & 1,3870.
Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua điểm kháng cự 1,3920 đã tạo ra sự tăng tốc hướng lên 1,4005.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 19/03/2021

EUR/USD intraday:
sự củng cố.
Điểm xoay: 1,1930
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1930 với mục tiêu 1,1895 & 1,1880.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1930, có thể tới 1,1955 & 1,1975.
Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1930 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 19/03/2021

GBP/USD intraday
: sự củng cố.
Điểm xoay: 1,3935
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3935 với mục tiêu 1,3890 & 1,3850.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3935, có thể tới 1,3955 & 1,3975.
Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,3935 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền USD/CAD ngày 29/03/2021

Điểm xoay: 1.2745
Mục tiêu:
Các vị thế bán dưới 1.2745 với mục tiêu là 1.2460 & 1.2360 trong phần hỗ trợ.
Kịch bản thay thế:
Trên 1.2745 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.2855 & 1.2980 là ngưỡng kháng cự.
Bình luận:
Miễn là vùng kháng cự 1.2745 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 1.2460 vẫn còn cao.

 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 29/03/2021

Điểm xoay: 1.4000
Mục tiêu:
Các vị thế bán dưới 1.4000 với mục tiêu là 1.3670 & 1.3450 là những mức hỗ trợ
Kịch bản thay thế:
Trên 1.4000 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.4240 & 1.4370 là ngưỡng kháng cự
Đường RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : EUR/USD chịu nhiều áp lực trong ngày 30/03

Điểm xoay:
1.1785

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,1785 với mục tiêu ở mức 1,1745 & 1,1730 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 1.1785 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.1805 & 1.1820 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng giảm.
1617091641854.png
 
Bên trên