Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

bryanhuynh
bryanhuynh
Bình luận: 130Lượt xem: 4,001
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Cặp tiền EUR/USD ngày 20/04/2021 vẫn duy trì xu hướng tăng
Trục xoay: 1.2035

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1,2035 với mục tiêu ở mức 1,2085 & 1,2110 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.2035 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2015 & 1.1995 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

3MuU0l6IjmprGkyH1ao8h0IaSV5wT_bZVYglA7Ad8NTn4PukmFjrrZY-b472hmWs4_qwS7NAMLpTpO02ly0c298Nw-X1IEf55KLfg6Us1dsU=s0-d-e1-ft
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền EUR/USD ngày 22/4/2021
Xoay vòng: 1.2020

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1,2020 với mục tiêu ở mức 1,2050 & 1,2060 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.2020 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2000 & 1.1985 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

unTqQYenBfWokUUJlNDtmDxdpVshP_34vP_SHsR8721swaaj3hOK3PUWu8ZCW8VopZ1DFHJw9KVe7AU9OWLDNdhldTOuHn4zLhXUFvBFDqMr=s0-d-e1-ft
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 22/4/2021
Xoay vòng: 1.3910

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1,3910 với mục tiêu ở mức 1,3950 & 1,3970 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.3910 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3885 & 1.3865 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI thiếu động lượng đi xuống.

E9hg5LvYXWIOCTtmUZkjFJe1FEBXAaNbi0yB-YiNu3WVeuWWoJKvrzlOvbOD3giten17ZxN0XQRxe_5TIkF7ceFkMMOXTH7-qqhHvUkdzQLE=s0-d-e1-ft
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng GBP/JPY ngày 22/4/2021
Điểm xoay của chúng tôi là 150,89.

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Nhược điểm vẫn tồn tại miễn là 150,89 là kháng cự.

Kịch bản thay thế: Đột phá tăng lên 150,89, sẽ gọi cho 151,34 và 151,60.

Nhận xét: Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập của nó tại 50. MACD là tiêu cực và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tiêu cực. Hơn nữa, giá đứng dưới mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 150,53 và 150,54). Cuối cùng, cặp GBP / JPY đã xuyên thủng dải Bollinger thấp hơn của nó (150,44).
9mDP0_FQSz9foVDjxr2uD5ckCYuiHyYAXgZsjjAolSJMOGdE2kDONuQiquVSaFflQmrfiYLFL-11oAdgalh8JGoYSEDvw1XC7s4_K47Y9tfs4PBq8w=s0-d-e1-ft
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Cặp tiền EUR/USD trong ngày 23/4/2021
Trục xoay: 1.1995

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1.1995 với mục tiêu là 1.2045 & 1.2065 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.1995 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.1980 & 1.1960 là mục tiêu.

Nhận xét: Chỉ báo RSI cho thấy động lượng tăng.

sXbWn6iu3jDC8K3whm35eIWZOtWtTDdgYKBYP_9f5hrnMW52EH4sbsZSRFyQtccFMHZHJ0jaO0igveeA2OUKIg26UR64tVUdEUcPdhxj4-xV=s0-d-e1-ft
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 23/4/2021
Trục xoay: 1.3825

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1,3825 với mục tiêu là 1,3885 & 1,3915 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.3825 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3800 & 1.3775 là mục tiêu.

Nhận xét: Chỉ báo RSI cho thấy động lượng tăng.

 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích xu hướng cặp tiền EUR/JPY ngày 23/4/2021
Điểm xoay: 129,48.

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Phục hồi về hướng 130,24.

Kịch bản thay thế: Dưới 129,48, kỳ vọng 129,20 và 129,03.

Nhận xét: Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đứng dưới mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng là 129,73 và 129,88).

hDHhmuy4B9VpXRvou8kojHUC5Nl64HYqq43UFAavytCxrx1olltzD7bF8j_DnCoce9fSJ3eFGAWx4uWeKV8J9dXfwKFexGcU6qmuDNpXz-DG--wHug=s0-d-e1-ft
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com: GBP/USD trong ngày 04/05/2021

Trục:
1,3910

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1,3910 với mục tiêu ở mức 1,3835 & 1,3805 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.3910 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.3935 & 1.3960 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI cho thấy đà giảm.

1620124725681.png
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com: Tỷ giá EUR/USD chịu nhiều áp lực ngày 04/05/2021

Trục:
1,2060

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.2060 với mục tiêu là 1.2015 & 1.2000 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.2060, tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.2075 & 1.2090 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI cho thấy đà giảm.

 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền tệ EUR/USD ngày 07/05/2021
Trục:
1.2045

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1,2045 với mục tiêu ở mức 1,2080 & 1,2095 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 1.2045, tìm kiếm sự giảm giá tiếp theo với 1.2030 & 1.2015 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI cho thấy đà tăng.

m6yfRjP0U-qxfoz5DZeJe8spDcIapg_N8gGyTjqksR4BEgFtxk1BsvHqc0uMzAmsWkBkSXy2YLrGvJ4nMTKoWs8HEwE9HaIVJDi65jIo5GM0=s0-d-e1-ft
 
bryanhuynh

bryanhuynh

Thành viên
 • bryanhuynh

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền tệ GBP/USD ngày 07/05/2021 vẫn tăng

Trục:
1.3885

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1.3885 với mục tiêu là 1.3930 & 1.3950 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 1.3885, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1.3870 & 1.3855 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI cho thấy đà tăng.

MfJXf3wdTSmK8ghPpwkviUim5CMh4FH1R2Q62cCPuliFonwCUhK9JdiwbjzZLD8vqZ_oIZrsawoM5VvkRi0rTeWlXQkcR7t0bwNmWsjqmVLm=s0-d-e1-ft
 
Bên trên