Karura Referendum 14 hiện đang bỏ phiếu

FXCE Official
FXCE Official
Bình luận: 0Lượt xem: 26
FXCE Official

FXCE Official

Moderator
  • FXCE Official

    FXCE Official

18.jpg


Eeferendum 14 cho phép khuyến khích stake LKSM, bootstrap cho pool LKSM / KSM, khuyến khích pool LKSM / KSM.

Bootstrap sẽ bắt đầu lúc 07:30 AM UTC vào 28/09/2021.

Các ưu đãi sẽ bắt đầu tại block 639600, dự kiến vào lúc 09:30 AM 28/09/2021.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 30/09/2021.

#KAR #Governance
 
Bài viết liên quan
Xem nhiều nhất
  • Evergrande FUD
  • Hyperledger Besu team phát hành Besu client v21.7.3...
  • Bên trên