Phân tích giá EUR/USD: Phe mua bước vào và theo dõi các mục tiêu 1,1750/60

VNForex News
VNForex News
Bình luận: 0Lượt xem: 21
VNForex News

VNForex News

Thành viên
  • VNForex News

    VNForex NewsEUR/USD đang trên đà điều chỉnh tăng giá trong một môi trường mang tính giảm giá dài hạn hơn, Sau đây là phân tích trên khung thời gian hàng tháng và hàng ngày.

EUR/USD, biểu đồ tháng

EURUSD

Từ quan điểm dài hạn hơn, giá đang chịu áp lực trong vùng gồm các mức thấp nhất tháng và mặc dù có thể xảy ra một động thái giảm giá, trong thời gian đó vẫn có các triển vọng về một động thái đảo chiều trên khung thời gian hàng ngày.

EUR/USD, biểu đồ hàng ngày

EURUSD

Giá được củng cố tại ngưỡng hỗ trợ quen thuộc và có lẽ đang di chuyển đến điểm đảo chiều về mức trung bình 50% trong một đợt điều chỉnh tăng về phía 1,1760.

EURUSD


Trước đó, trên biểu đồ chúng ta hiện thấy một số ngưỡng kháng cự tương quan với mức đảo chiều 38,2% ở gần 1,1750.
 
Bên trên