[Pool Coin] ỦNG HỘ 5 TỶ ĐỒNG VÀO QUỸ VACCINE COVID19 - FXCE Token Future Investment

khanhnguyen93
khanhnguyen93
Bình luận: 0Lượt xem: 744
FXCE Colosseum
khanhnguyen93

khanhnguyen93

Không biết trade
  • khanhnguyen93

    khanhnguyen93

FXCE sẽ ra mắt Pool Coin "𝐅𝐗𝐂𝐄 𝐓𝐎𝐊𝐄𝐍 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓" vào ngày 𝟏𝟖/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏. Đây là chương trình hoàn toàn mới nhằm đáp ứng các nhu cầu đầu tư FXCE Token dài hạn của cộng đồng.

1623928019675.png
📌
Nội dung chương trình:

- 500 người dùng đầu tiên tham gia sẽ được mua 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐅𝐗𝐂𝐄 𝐓𝐨𝐤𝐞𝐧 từ Angel Investors bằng hình thức trả góp.
- Chương trình trả góp kéo dài 2 năm với $40/kỳ thanh toán. Sau 6 tháng, nhà đầu tư có thể dùng cổ phần làm tài sản thế chấp để vay vốn.
- Angel Investors sẽ đóng góp 5 tỷ VNĐ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 trên danh nghĩa Công ty TNHH FXCE ngay sau khi pool được thực hiện thành công.

📌
Điều kiện tham gia:

- Ví FXCE giữ tối thiểu 2000 FXCE Token vào thời điểm đăng ký.
- Tài khoản có sẵn 40 USDT để thanh toán cho đợt trả góp đầu tiên ngay khi đăng ký.
- Thời gian đăng ký: từ 9h đến 16h ngày 18/06/2021 (hoặc đến khi hệ thống ghi nhận 500 người đăng ký nhanh nhất, tùy thuộc điều kiện nào đến trước).

📌
Điều khoản thanh toán và rút cổ phần:

- Trả góp tự động trên hệ thống trong vòng 24 tháng với 24 kỳ thanh toán, kỳ trả góp đầu tiên sẽ được thực hiện ngay khi đăng ký.
- Nhà đầu tư không trả góp đúng kỳ đã quy định sẽ bị hủy cổ phần và không rút được phần tiền vốn đã trả tại các kỳ trước đó.
- Nhà đầu tư phải trả góp đủ 24 kỳ mới được rút cổ phần.

Lưu ý: Chương trình đầu tư cho FXCE token trong vòng 2 năm với biến động giá khó lường từ thị trường, nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro trước khi đăng ký tham gia.
Theo dõi để đăng ký tham gia chương trình tại: https://www.fxce.com/pool-coin.

---------------------------------------
#FXCE - The New Era of Social Trading
Website: https://www.fxce.com
Telegram: https://t.me/FXCECrypto
Youtube: youtube.com/c/FXCEOfficial
 
Bài viết liên quan
Bên trên