XTB

Đánh giá sàn XTB. Thành lập X-Trade Brokers (XTB) được thành lập năm 2002 tại Warsaw, Ba Lan với cương vị là nhà môi giới phái sinh đầu tiên của Ba Lan.
Bên trên