stablecoin

  1. Benjamin

    Tại sao Yellen, Powell lại để mắt đến Stablecoin

    *Bài viết được FXCE Team dịch và biên tập từ “Why Yellen, Powell Cast a Wary Eye on Stablecoins” của Olga Kharif, với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. FXCE không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài viết. Bitcoin...
Bên trên