Khóa học hè

Nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ của bạn bằng cách học Heikin Ashi, Lý thuyết sóng Elliott và các mô hình giá hài hòa.

Heikin Ashi

Bạn đã đóng một giao dịch, chỉ để thấy giá tiếp tục có lợi cho bạn? Heikin Ashi là một loại biểu đồ nến Nhật Bản khác, sắp xếp lại cách hiển thị giá để các nhà giao dịch biết nên tiếp tục đi theo xu hướng hay thoát ra.

Lý thuyết sóng Elliott

Bạn đã bao giờ nghe nói về một kỹ thuật biểu đồ thực sự tính đến tâm lý thị trường chưa? Nếu bạn chưa biết, đã đến lúc bạn làm quen với ông Ralph Neison Elliott.

 • 1. Lý thuyết sóng Elliott

  Giữa tất cả sự hỗn loạn của thị trường, ông Elliott đã tìm được con đường. Lý thuyết sóng Elliot cung cấp cho chúng ta một cách để xác định các điểm có khả năng xảy ra cao, nơi giá có nhiều khả năng đảo ngược nhất.

 • 2. Sóng đẩy

  Theo Elliot, thị trường có xu hướng di chuyển theo mô hình 5-3. Tìm hiểu điều đó có nghĩa là gì ở đây.

 • 3. Sóng điều chỉnh

  Zig-Zag, Phẳng và Tam giác đều là các dạng hình thành sóng hiệu chỉnh ABC.

 • 4. Trong sóng có sóng

  Luôn nhớ rằng mỗi cơn sóng bao gồm các mẫu sóng nhỏ hơn và mẫu hình này có xu hướng lặp lại MÃI MÃI.

 • 5. 3 nguyên tắc chủ chốt của sóng Elliott

  Trước khi bắt đầu áp dụng Lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch của mình, bạn phải lưu ý ba quy tắc cơ bản sau.

 • 6. Giao dịch với sóng Elliott

  Đây là cách bạn có thể áp dụng Elliott Waves trong giao dịch.

 • 7. Tổng hợp Lý thuyết sóng Elliott

  Trước khi bạn thực hành kỹ năng Elliott Wave trong giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về nó.

Mô hình giá Harmonic

Nhà giao dịch nào cũng nên có một bài học về Mô hình giá hài hòa!

Bên trên