Trung học cơ sở

Tìm hiểu cách sử dụng đúng cách các chỉ báo biểu đồ, các mẫu biểu đồ điểm và sử dụng pivot point.

Chỉ báo động lượng

Có hai loại chỉ báo biểu đồ: leading và lagging. Cái nào phù hợp với bạn hơn?

Mô hình giá

Hành động giá có thể tạo ra những bức tranh thú vị trên biểu đồ của bạn ... và chúng cũng thực sự cung cấp manh mối cho hành vi thị trường!

Pivot Points

Sau khi bạn hoàn thành phần này, pivot point là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn khi bạn đọc từ viết tắt "PP".

Bên trên