Trung học phổ thông

Tìm hiểu sâu hơn về các khái niệm phân tích kỹ thuật như phân kỳ giao dịch, breakout và sử dụng đa khung thời gian trên biểu đồ của bạn.

Phân kỳ giá

Tìm hiểu một cách tuyệt vời để xác định các ngã rẽ và đảo chiều tiềm năng của thị trường.

Môi trường thị trường

Thị trường có đang dao động hay đang có xu hướng? Một trong những cân nhắc chính trước khi bạn lập kế hoạch giao dịch.

 • 1. Hiểu về môi trường giao dịch

  Thị trường có xu hướng giống như sóng. Chúng có thể di chuyển quãng đường dài và có thể cho bạn một chuyến đi tốt đẹp và có lợi!

 • 2. Xu hướng của thị trường

  Thị trường có xu hướng giống như sóng. Chúng có thể di chuyển quãng đường dài và có thể cho bạn một chuyến đi tốt đẹp và có lợi!

 • 3. Thị trường đi ngang

  Đôi khi, giá bị bật lên giữa hai mức cụ thể trong thời gian dài. Trong những lúc như thế này, chúng tôi có cái mà chúng tôi gọi là “thị trường giới hạn”.

 • 4. Xu hướng điều chỉnh hay đảo chiều

  Biết được sự khác biệt giữa cả hai có thể phân biệt sự khác biệt giữa một trận thắng lớn và một trận thua lớn.

 • 5. Nhận biết dấu hiệu đảo chiều

  Khi tìm kiếm sự đảo ngược, tốt nhất bạn nên kiễng chân. Chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào!

 • 6. Bảo vệ bản thân trước sự đảo chiều

  Bảo vệ bản thân khỏi sự đảo chiều bằng cách sử dụng các điểm dừng và học cách nhận biết khi nào một xu hướng đang mất dần sức mạnh!

Tín hiệu giả

Giao dịch breakout và fakeout là chiến lược mà mọi nhà giao dịch nên có trong bộ công cụ giao dịch của mình!

Phân tích cơ bản

Chúng tôi đã đề cập đến phân tích cơ bản ở bài Mẫu giáo. Bây giờ là lúc để đào sâu hơn một chút!

Các cặp tiền chéo

Mặc dù Đô la là vua trong hiện tại, bạn không cần phải giao dịch nó nếu bạn không muốn. Bạn có thể giao dịch các cặp không phải đô la được gọi là các cặp tiền tệ chéo!

Phân tích đa khung thời gian

Phân tích đa khung thời gian có thể gây nhầm lẫn cho người mới. Nhưng chúng tôi ở đây sẽ không cho phép bạn tốt nghiệp mà không biết cách sử dụng nó để có lợi cho bạn!

Bên trên