10. Tổng kết Moving Averages

admin
admin
Bình luận: 0Lượt xem: 1,155
admin

admin

Không biết trade
  • admin

    admin

Hiện nay, có rất nhiều loại đường trung bình động. Hai loại phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).
- SMA là loại MA cơ bản và đơn giản nhất nhưng dễ bị ảnh hưởng bới các biến động giá lớn.
- EMA đặt trọng tâm vào giá của các phiên gần nhất, có nghĩa nó tập trung nhiều hơn vào hành vi của các trader ở hiện tại.
- SMA trông “mượt mà” hơn so với EMA.
- EMA giúp bạn phát hiện xu hướng nhanh hơn, nhưng dễ gặp các tín hiệu giả.
- SMA phản ứng với các hành vi giá chậm hơn, nhưng sẽ giúp bạn tránh các đợt biến động giá cao và tín hiệu giả mạo.
-
Tuy nhiên vì tốc độ phản ứng chậm của SMA có thể khiến bạn giao dịch chậm và bỏ lỡ một số cơ hội vào lệnh.
- Bạn có thể sử dụng các đường MA để xác định xu hướng, thời điểm vào – thoát lệnh và khi nào xu hướng kết thúc.
- Các đường MA có thể được sử dụng làm các mức kháng cự - hỗ trợ động. Bạn có thể sử dụng kết hợp nhiều đường MA để thấy cả chuyển động giá dài hạn lẫn ngắn hạn.
- Tất cả các phần mềm biểu đồ hiện tại đều hỗ trợ và tích hợp các loại đường MA. Bạn nên thử và backtest trên biểu đồ để tìm ra đường MA có chu kì bao nhiêu là phù hợp với phong cách giao dịch bản thân. Bạn có thể sử dụng MA để xác định điểm vào – thoát lệnh hay sử dụng làm kháng cự - hỗ trợ.
 
Tiểu học

Học Forex Online

*Được tài trợ Livestream

Theo dõi chúng tôi

Bên trên